An investment in knowledge pays the best interest.

Benjamin Franklin

Зали и офиси

НТС Хасково разполага с богата материална база, с необходимите технически средства – зали, учебни кабинети, офиси, част от които се отдават под наем. Това са места, където може да организирате своите събрания, конференции, семинари, кръгли маси.

На ваше разположение са следните зали и кабинети:

Кинозала 360 места
Пленарна зала 125 места
Конферентна зала 76 места
Заседателна зала 18 места
Учебен кабинет №1 25 места
Учебен кабинет №2 40 места
Учебен кабинет №3 30 места
Учебен кабинет №5 30 места