Машинист на котли с високо налягане - степен трета /ОГНЯРИ/. Записване до 29.09.2023 год.


Повече информация

Обучение по наредбите за безопасна работа с газ

Обучението е задължително за огняри, експлоатиращи котли на газ.Записване до 18.10.2023 год.
Повече информация

Заваряване

РЕДЗ, МИГ-МАГ или ВИГ заваряване. Възможност за индивидуално обучение и съгласуване на графика на обучение със заетостта на обучаемия.
Повече информация

Обучение по електробезопасност за защита на квалификационни групи

Обучението се провежда по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V и е задължително веднъж на 2 год. за изпълнителския електротехнически персонал.
Повече информация