Обучения с ваучери по проект "Ваучери за заети лица" на Агенцията по заетостта

-ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по следните ПРОФЕСИИ

-ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

- КК 2 - Общуване на чужди езици - Английски език нива А1, А2 и В1.
- КК 4 - Дигитална компетентност - Начална компютърна грамотност, Работа с Word,Excell, Internet, PowerPoint, Работа с бази данни. Повече информация

Обучение по професия ОПЕРАТОР НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ /ОГНЯРИ/

Повече информация

Обучение по Агроекология

Обучението е подходящо за всички бенефициенти по мярка 10 - "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони. Повече информация

Обучение по наредбите за безопасна работа с газ

Обучението е подходящо за правоспособни огняри, експлоатиращи котли на газ. Повече информация

Електробезопасност

Обучение за присъждане и защита на квалификационна група по "Електробезопасност". Записване до 29.09.2017 год. Повече информация