НОВО! НОВО! НОВО!

Обучение по гръцки език

за начинаещи /ниво А1/ с продължителност 100 учебни часа. Записване до 30.03.2018 год. Начало месец април 2018 год.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по лицензирани ПРОФЕСИИ

Обучение по професия ОПЕРАТОР НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ /ОГНЯРИ/.

Записване до 30.04.2018 год.

Повече информация

Обучение по Агроекология

Обучението е подходящо за всички бенефициенти по мярка 10 - "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони. Повече информация

Електробезопасност

Обучение за присъждане и защита на квалификационна група по "Електробезопасност". Записване до 14.03.2018 год. Повече информация