Машинист на котли с високо налягане - степен трета /ОГНЯРИ/

Обучението е с продължителност 300 учебни часа, от които 120 теория и 180 практика. След успешно полагане на изпити по теория и практика на професията, обучаемият получава свидетелство за правоспособност.
Повече информация

Периодично обучение по наредбите за безопасна работа с газ

Обучение по наредбите за безопасна работа с газ, подходящо за огняри, експлоатиращи котли на газ.
Повече информация

Заваряване

Ръчно електродъгово заваряване с продължителност 148 учебни часа. След успешно полагане на изпити по теория и практика на професията, обучаемият получава свидетелство за правоспособност по заваряване.
Повече информация

Гръцки език за начинаещи

Обучението е с продължителност 100 учебни часа. Провежда се в малки групи.
www.prevodialfa
Повече информация