Курс по професия "Заварчик", специалност "Заваряване"

При обучението се придобива правоспособност по заваряване, заваръчен процес РЕДЗ /Ръчно електродъгово заваряване/. Записване до 15.06.2018 год. Начало: 19.06.2018 год.

Повече информация

Обучение по гръцки език за начинаещи

Обучението е подходящо за всеки, който иска да се докосне до гръцкия език и култура. Записване до 31.08.2018 год. Начало: 17.09.2018 год. Повече информация

Обучение по професия ОПЕРАТОР НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ /ОГНЯРИ/.

С обучението се придобива и правоспособност за експлоатация на котли с високо налягане - степен трета. Записване до 31.05.2018 год. Начало: 03.07.2018 год. Повече информация

Обучение по Агроекология

Обучението е подходящо за всички бенефициенти по мярка 10 - "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони. Повече информация

Електробезопасност

Обучение за присъждане и защита на квалификационна група по "Електробезопасност". Начало 31.05.2018 год. Повече информация