An investment in knowledge pays the best interest

Benjamin Franklin

Център за професионално обучение

Към Териториалната организация на Научно-техническите съюзи Хасково, функционира Център за професионално обучение, който е лицензиранзиран от Националната агенция за професионално образование и обучение /Лицензия № 200912745 / 15.04.2009 год., издадена на основание чл.42, т.2 от Закона за професионалното образовение и обучение и решение с протокол № 06/15.04.2009 год/.

Териториалната организация на Научно-техническите съюзи Хасково е вписана в списъка на доставчците на обучения към Агенцията по заетостта.

ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ:

Данъчен и митнически посредник Оперативен счетоводител
Сътрудник в малък и среден бизнес Касиер
Офис секретар Оператор на компютър
Оператор на парни и водогрейни съоръжения /огняр/ Машинен монтьор
Заварчик Електромонтьор
Монтьор на транспортна техника Монтьор на подемно-транспортна техника
Продавач-консултант Хлебар-сладкар
Работник в хранително-вкусовата промишленост Оператор в производство на облекло
Работник в производството на облекло Шивач
Техник озеленител Еколог
Техник-растениевъд Техник в лозаро-винарството
Растениевъд Техник-животновъд
Фермер Лозаровинар
Работник в животновъдството Шлосер