Професия "Заварчик", специалност "Заваряване"

При обучението се придобива правоспособност по заваряване, заваръчен процес РЕДЗ /Ръчно електродъгово заваряване/. Обучението се провежда при сформиране на група от минимум 5 човека и е с продължителност 148 учебни часа .Начало месец МАРТ 2019 год.

Повече информация

Гръцки език за начинаещи

Обучението се провежда при сформиране на група от минимум 8 човека и е с продължителност 100 учебни часа. Обучаемите получават учебник и учебна тетрадка, както и други необходими материали по време на курса. Начало: месец МАРТ 2019 год.www.prevodialfa.com Повече информация

Машинист на котли с високо налягане - степен трета /ОГНЯРИ/.

Обучението е с продължителност 300 учебни часа. Начало: месец МАРТ 2019 год. Повече информация

Обучение по наредбите за безопасна работа с газ.

Обучението е насочено към правоспособни ОГНЯРИ, експлоатиращи котли на газ. Провежда се в група, с продължителност 6 учебни часа. Начало: месец МАРТ 2019 год. Повече информация

Защита на квалификационна група по електробезопасност

Повече информация